ตั้ง “ภาค 10” ประชาชนจะได้อะไร…???


  
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เดิมมีอาณาเขตครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง อันประกอบด้วย 
จ.ตรัง จ.พัทลุง จ.สงขลา จ.สตูล จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส ต่อมาเมื่อ  ปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา
(จ. ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส  อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี จ.สงขลา) ซึ่งเดิมเป็นอาณาเขตอันรุ่งเรืองของรัฐปัตตานี ก่อปัญหาเป็นหอกข้างแคร่ คุกรุ่นมาตลอดในประวัติศาสตร์ชาติไทย  การต่อสู้ได้ปะทุทวีความรุนแรงขึ้น…และบรรลุผลถึงขั้นตอนที่ 7 “จุดดอกไม้ไฟแห่งการปฏิวัติ” ตามแผนบันได 7 ขั้นของฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบในปี 2547   อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่า สถานการณ์จะยิ่งสร้างความยุ่งยากมากขึ้นในอนาคต

ฉะนั้น  เพื่อสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) การบริหารงานงบประมาณ รวมทั้งการบริหารเหตุการณ์ในสภาวะวิกฤติ (Crisis Management) รัฐบาลไทยโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาิติ จึงได้ปรับโครงสร้างองค์กรตำรวจที่ทำหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้่ โดยตัดโอนเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของตำรวจภูธรภาค 9 (จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส)   ออกไปตั้งเป็นหน่วยงานใหม่  มีลักษณะโครงสร้างและการบริหารงานคล้ายทหาร…ฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ โดยให้ชื่อหน่วยงานแห่งใหม่นี้ว่า “ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้” (ศปก.จชต.)  หรือนิคเนมว่า “ภาค 10” ซึ่งมีที่ตั้งกองบัญชาการใหญ่อยู่ ณ ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ “ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้” จะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ที่จะถึงนี้…

คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ..

เมื่อปรับโครงสร้ิางองค์กร นอกจากจะมีงบประมาณและตำแหน่งเพิ่มขึ้นแล้ว  ประชาชนจะได้อะไร…????
 
เหตุการณ์ความไม่สงบจะราบคาบลงหรือไม่….???

ก็คงต้องให้โอกาสผู้บัญชาการท่านใหม่ เป็นผู้ขับเคลื่อนองคาพยพขององค์กรตำรวจแห่งนี้ ได้สำแดงศักยภาพของตำรวจไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป..

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: