ไทย – เขมร – เวียดนาม ผนึกกำลังหอการค้า – สถานฑูตอังกฤษ สร้างเครือข่ายป้องเด็กถูกละเมิดทางเพศ


lad02120453p2เมื่อ 30 – 31 มี.ค. ที่ผ่านมา  ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ของศูนย์ป้องกันอาชญากรรมและแสวงหาประโยชน์จากเด็กออนไลน์ (Child Exploitation and Online Prevention Center: CEOP) ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น จนท.จาก “CEOP” รวมทั้งตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนจากประเทศไทย เวียดนาม และ กัมพูชา

ศูนย์ป้องกันอาชญากรรมและแสวงหาประโยชน์จากเด็กออนไลน์  หรือ “Child Exploitation and Online Prevention Center (CEOP)” เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลอังกฤษ มีภาระหน้าที่ในการต่อต้านการแสวงหาประโยชน์และการกระทำละเมิดต่อเด็ก

เนื่องจากปัจจุบันมีคนสัญชาติอังกฤษ (รวมทั้งชาติอื่น ๆ) เดินทางเข้ามายังประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทำการที่กระทบต่อสวัสดิภาพและละเมิดสิทธิเด็ก รวมทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ การกดขี่ข่มเหง การแสวงหาผลประโยชน์ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา

ในประเทศไทย “CEOP” ประสานงานกับหน่วยราชการไทยผ่านทางสถานฑูตอังกฤษฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา (Thai CEOP Advisory Panel) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก “CEOP” สถานเอกอัครราชฑูตอังกฤษฯ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานเอ็นจีโอ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศได้แก่องค์การยูนิเซฟ “UNICEF” วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ประชุมหารือและกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการเพื่อต่อต้านอาชญากรรมประเภทนี้

Read More: ไทย – เขมร – เวียดนาม ผนึกกำลังหอการค้า – สถานฑูตอังกฤษ สร้างเครือข่ายป้องเด็กถูกละเมิดทางเพศ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: